Werkgroep dag na dagZONDAG 7 JANUARI : VLEERMUIZENTELLING 1

Watervleermuis 129

Baardvleermuis 59

Baard/Brandts vleermuis 21

Franjestaart 189

Ingekorven vleermuis 102

Myotis onbekend 6

Gewone grootoorvleermuis 2

Gewone dwergvleermuis 2

Vleermuis onbekend 2

Totaal 522

De aantallen zijn vergelijkbaar met deze van de vorige twee winters, maar blijven nog steeds laag in vergelijking met 2020 en vooral 2019, toen bijna 3x zoveel dieren geteld werden. Naar de reden van de achteruitgang is het nog steeds gissen. Bekijken we de soortenverdeling, dan valt op dat de terugval vooral komt door de gedaalde aantallen van Watervleermuis en Franjestaart…
2023ZONDAG 12 NOVEMBER 2023 : ALG.VERGADERING WGFO

Evaluatie seizoen 2023, voorbereiding seizoen 2024.
ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2023 :VLEERMUIZENINFOAVOND 19:00

Voorbereiding Jos, Jorne, Glenn. Poortontvangst Quinten. Fotografie Darin. Briefing over vleermuizen door Kevin, over fort door Jorne. Rondleidingen door Jorne, Glenn, conservator. Bat detector demonstratie rond 21 u door Kevin. Weer meer dan 50 deelnemers. Vleermuizenobservatie wat gehandicapt door onverwachte avondkou (effect op de insecten, bevestigd door tegenvallend nachtvlinderonderzoek Quinten). Vererend steunbezoek van Anne Bogaerts, oud-secretaris Natuur 2000 en echtgenoot prof.dr.dr. Gerhard Walter, oud-rector universiteit Graz en director International Neuroscience Institute Hannover. Anne doet in Hannover ook aan “vleermuizenbeschermingseducatie” met de natuurvereniging NaBu (Naturschutzbund Deutschland, 900.000 leden).

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 : OPEN MONUMENTENDAG 2023 (35STE)

Bij uitzonderlijk hittegolfweer (31 °C) 134 bezoekers voor 3 grote rondleidingen van meer dan een uur en diverse korte rondleidingen tussendoor. Gidsing door Guy, Liese, Sanne, Thomas en conservator. Voorbereiding door Jos. Poortwacht Mikey. Natuurpad Geertrui. Weer steunbezoek van Mw Van Looveren (89, twee jaar fortbewoonster na WO2). Over heel Vlaanderen trok de OMD 400.000 bezoekers…
ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2023 : VLEERMUIZENINFOAVOND 20:00 (INTERNATIONAL BAT NIGHT)

Ondanks regendreiging sedert dagen toch geschikt vleermuizenweer, goede observatie. Meer dan 50 geïnteresseerden in de “Amerikaanse Cinema”. Voorbereiding door Jorne, conservator, Mikey. Registratie door Mikey. Briefing over fort door Jorne, over vleermuizen door Kevin. Rondleidingen door Jorne en conservator. Batdetector demonstratie rond 22 u door Kevin en conservator.
ZONDAG 20 AUGUSTUS 2023 : OPEN FORTNAMIDDAG

Prachtig zomerweer, iets te warm buiten : 38 bezoekers. Gidsing door Guy en conservator. Natuurpadbegeleiding Geertrui. Poortwacht door conservator, Jos, Geertrui.MAANDAG 14 AUGUSTUS 2023 : ADIEU BIJEN

Imker Francis kwam de bijenkasten terughalen.ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2023 : BEZOEK BUREN KASTEEL BLEYCKHOF

Hr en Mw Tanguy della Faille de Leverghem en vrienden. Briefing over het fort en de vleermuizen, rondleiding, erg geslaagde vleermuizenobservatie. Verzorgd door conservator.
ZATERDAG 12 AUGUSTUS 2023 : TERRA NOVA (PROVINCIE ANTWERPEN)

Briefing over het fort en de vleermuizen, rondleiding, vleermuizenobservatie. Verzorgd door Jos, conservator.
DONDERDAG 10 AUGUSTUS 2023 : TERRA NOVA (PROVINCIE ANTWERPEN)

Briefing over het fort en de vleermuizen, rondleiding, vleermuizenobservatie. Verzorgd door Ludo, Jos, conservator.
VRIJDAG 21 – MAANDAG 31 JULI 2023 : DUINEN-HEIDE

Project Go4Nature. Return : groenonderhoud, opkalfateren expo-kamers.ZONDAG 9 JULI 2023 : OPEN FORTNAMIDDAG

Eerder onweerweer. Toch 51 bezoekers. Bezoek kandidaat-WGFO’er Yves Vanderwegen. Gidsing door Jorne, Glenn, conservator. Natuurpadbegeleiding Geertrui. Poortopvang door conservator, Jos, Geertrui.
ZATERDAG 8 JULI : TERRA NOVA (PROVINCIE ANTWERPEN)

Briefing over het fort en de vleermuizen, rondleiding. Verzorgd door Kevin, Guy, Jos, Mikey, conservator.
ZATERDAG 24 JUNI 2023 : VLEERMUIZENINFOAVOND 21:00

Perfect warm vleermuizenweer, maar rond 23:00 nog maar enkele insectenjagers op te sporen met de bat detector. Briefings door Kevin en Glenn, verdere begeleiding Jos en conservator.ZONDAG 28 MEI 2023 : OPEN FORTNAMIDDAG

Mooi weer, 87 bezoekers voor o.m. korte rondleidingen, ook belangstelling voor het natuurpad en de beverburcht. Gidsing door Jorne, Glenn, conservator. Poortopvang door Mikey en Jos.ZONDAG 14 MEI 2023 : FIETSERSDAG, I.S.M. FORT KESSEL

Mooi weer, een 65 bezoekers van gevarieerde herkomst : Colorado (USA), Nederland, Brugge, Brussel, Waasland, Mechelen enz. Gidsing van 1 grote en talrijke kleine rondleidingen door Glenn en conservator , poortopvang door Mikey, Geertrui, Jos.
MAANDAG 8 MEI : SCHOOLBEZOEK BASISSCHOOL ZANDHOVEN

Twee groepen o.l.v. kindgids Thomas Hens.ZONDAG 7 MEI 2023 : OPLEIDING KINDGIDSEN

Gidsing Jos, Begeleiding Guy.ZONDAG 23 APRIL 2023 : OPENDEURDAG/ERFGOEDDAG

Start van het 40ste bezoeksseizoen sedert 1984 ! Conservator, Glenn, Guy, Geertrui (poortregistratie) en Quinten mochten bij wisselend en nogal fris weer (van zon tot regen) toch 125 geïnteresseerde bezoekers verwelkomen, leeftijd van 3 tot 98 jaar (onze trouwe fortfan Mw.Van Looveren met 6 familieleden). Jeroen maakte specifieke prop voor het natuurwandelpad en Quinten gaf ter plaatse toelichting bij o.m. de beverburchten : in 10 jaar nooit zoveel wandelaars tegengekomen op 1 dag … Gidsing van 3 grote en talrijke kleine rondleidingen door Glenn, Guy en conservator.

ZATERDAG 18 MAART 2023 : BRIEVENBUS

Tim plaatste een brievenbus links van de fortoprit. Bpost liet weten dat ze geen post meer wilden bestellen via de schietgaten in de fortpoort, zoals de post sedert 1984 bezorgd werd …
ZONDAG 8 JANUARI EN ZONDAG 26 FEBRUARI 2023 : VLEERMUISTELLINGEN


Watervleermuis : 114, resp. 113

Baardvleermuis : 113, resp. 77

Baard/Brandt’s vleermuis : 1, resp. 44

Franjestaart : 136, resp. 135

Ingekorven vleermuis : 142, resp. 139

Myotis onbekend 7, resp. 11

Gewone grootoorvleermuis 5, resp. 2

Gewone dwergvleermuis 5, resp. 1

Vleermuis onbekend 2, resp. 12

Totaal 525, resp. 534

Resultaten vergelijkbaar met vorige winter : weer hittegolf (13°C), weer beduidend weinig dieren in de afwateringsgangen.

Tussen beide tellingen moeten de aantallen hoger geweest zijn.ZONDAG 1 JANUARI 2023 : BRUIKLEENOVEREENKOMST MET FORT LIEZELE

Voor wie de editie 2014 van onze Nieuwsbrief niet meer bij de hand heeft : op 27 december 2014 dolven WGFO’ers na een signaal van de metaaldetector bij de noordelijke 15cm-kanonnentoren een redelijk diepliggend en redelijk zwaar stuk metaal op. Het bleek iets zeer zeldzaams te zijn : een originele stalen afdekplaat ter bescherming van de loopmond van een 15cm-geschutskoepel. Die dekselplaat plaatste men aan de buitenkant van de koepel voor de kanonsopening als men de koepel niet gebruikte.

Zoiets verdient natuurlijk optimaal bekijks en daarom kwam het goed uit dat de collega’s van Fort Liezele onlangs belangstelling bleken te hebben voor een bruikleen die zou toelaten om de afdekplaat in kwestie op meer momenten aan het publiek te tonen. Namens de fortwerkgroep ondertekende co-conservator Jorne begin dit jaar uiteindelijk met voorzitter Kurt Van Camp van de vzw Memorial Museum Fort Liezele de bruikleenovereenkomst die toelaat om de plaat met de nodige vermeldingen en tot nader order in Fort Liezele tentoon te stellen.