Vleermuizen in huis

Voor veel mensen zijn vleermuizen onbekend tot ze er in huis mee worden geconfronteerd. Dit gebeurt meestal in de zomer. ‘s Winters houden vleermuizen immers een winterslaap in een grotachtige omgeving zoals mergelgroeven, forten, bunkers, ijskelders,… dus niet in huizen. In de zomer groeperen de vrouwtjes zich in zogenaamde kraamkolonies van een twintigtal tot honderd exemplaren om hun jong ter wereld te brengen. Hiervoor gaan ze op zoek naar warmere plaatsen: vooral holle bomen, maar ook zolders, spouwmuren en aftimmeringen van daken komen in aanmerking. De dwergvleermuis, onze meest voorkomende en tevens kleinste vleermuizensoort – ze past in een luciferdoosje – heeft een uitgesproken voorkeur voor huizen. Meestal vestigen deze vleermuisjes zich op een afgesloten plek zoals in een spouwmuur. Het is dan ook bijna onmogelijk om ze de toegang onmogelijk te maken: het kleinste spleetje volstaat! Bovendien zijn dwergvleermuizen zeer plaatsgetrouw en betrekken ze jaren achter elkaar dezelfde kolonie.Wat doen vleermuizen in huizen?


Bevallen… De vrouwtjes verzamelen zich in kraamkolonies terwijl de mannetjes rustig op zichzelf, dus niet in groep, ergens meestal in een holle boom verblijven. Een vleermuizenwijfje krijgt jaarlijks één jong. Dat hangt natuurlijk samen met de vliegende levenswijze van deze zoogdiertjes: een drieling weegt te zwaar om nog te kunnen vliegen. Ter compensatie van deze zeer trage voortplanting (zeker in vergelijking met de ‘gewone’ muizen) worden vleermuizen dan weer zeer oud: soms tot twintig jaar en ouder. Gewoonlijk worden de jongen van de dwergvleermuis in juni geboren, en op drie weken tijd zijn ze volledig ontwikkeld. Op dat moment verlaten de moedervleermuizen de kolonie om op zoek te gaan naar mannetjes om mee te paren. De jongen kunnen nu voor zichzelf zorgen maar blijven nog wel enige tijd in de kolonie omwille van de warmteregulatie. In een warme zomer valt de kolonie sneller uit elkaar dan in een regenachtige zomer. In september kan je ervan uitgaan dat de kolonies verlaten zijn. Slapen… De vleermuizen brengen de tijd in huizen vooral slapend door. Overdag slapen ze en bij het invallen van de duisternis vertrekken ze op jacht.Hoeveel vleermuizen zitten er op één plaats?


De kolonies bestaan gewoonlijk uit een twintig tot honderd vrouwtjes. Je kan ze tellen door bij valavond de uitvliegopening te zoeken. Eén voor één verlaten de vleermuizen dan hun schuilplaats om op jacht te vertrekken terwijl de jongen achterblijven in de kolonie.
Beschadigen vleermuizen mijn huis?

Neen!

Vleermuizen zijn geen knaagdieren en knabbelen dus niet aan je huis. Bovendien maken ze geen nesten, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat ze er een rommeltje van maken.

Het enige wat vleermuizen achterlaten is mest. Ook dit zal geen problemen met zich mee brengen. De keuteltjes van vleermuizen zijn namelijk droog en ze verspreiden geen stank. Als de mest in de spouwmuren terecht komt, is het zelfs een extra isolerende stof! Op andere plekken kan je eventueel een plankje of een bakje plaatsen om de keuteltjes op te vangen en gemakkelijk te verwijderen.Mag ik de vleermuizen wegjagen?

Neen!

Alle inheemse vleermuizen zijn beschermd.

Dit houdt in dat je ze niet mag verstoren, verjagen, aanraken, vervoeren of doden. Je bent dus wettelijk verplicht om ze onverstoord te laten.

Hoe voorkom ik bezoek van vleermuizen?

Sluit alle grote en kleine openingen aan je dakrand af met isolatieschuim of siliconen. Zorg er ook voor dat er geen openingen meer zijn aan je rolluikkast, dit kan je bijvoorbeeld doen met een bezemsteel.