Werkgroep dag na dag


DONDERDAG 18 OKTOBER 2018 : FLUXYS-DAG


Een team Fluxys-sympathisanten kwam professionele outdoorshulp  bieden bij enkele aanslepende problemen waar ons vrijwilligersgroepje geen raad mee wist : de kaduke voorbrug, de niet voldoende beveiligde ramen van het zuidelijke straatgebouw, de door vandalen tijdens de zomer vernielde reling op de dakrand van het hoofdgebouw.  Indrukwekkend en hoogst gewaardeerd !
ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 : VLEERMUIZEN-INFOAVOND OM 19 U


Perfecte vleeravond voor een dertigtal bezoekers : geïnteresseerd publiek, goede presentaties door Kevin (vleermuizen) en Jorne (fort), rondleiding door Guy, drukke vleermuizenbeweging boven de gracht.
ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018 : OPEN MONUMENTDAG VANAF 10 U


Weer een succes in een fort dat door Dave (dave@dfest.be) voorzien was van geapprecieerde sfeereffecten : 384 bezoekers volgens de registratiepapieren, velen uit de regio maar ook uit Nederland en zelfs Polen. Gidsing van de rondleidingen door de conservator, Jorne, Guy en Dries.
ZONDAG 26 AUGUSTUS : FORTENDAG


Dit keer ver van huis in het Naamse, in Fort Saint-Héribert.  Jorne en Glenn waagden het er niettemin op om daar een  eigen info-tentje op te zetten (de geboden faciliteiten waren minimaal) en de WGFO zo te vertegenwoordigen. spijtig dat onze fortmaquette onder het vervoer leed, Glenn  beloofde te repareren.
ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2018 : VLEERMUIZEN-INFOAVOND OM 20 U


Een 45-tal duidelijk erg geïnteresseerde bezoekers w.o. een 10-tal kids. Briefing door Kevin en Jorne, rondleiding door Guy en conservator. Goede vleermuizenobservatie achteraf. Raar : aanval van een vlucht hoornaars op het licht…
WOENSDAG 25 JULI 2018 : ZIJTRAP GEBETONNEERD


Door de goede zorgen van Tim geraakte een oud verlangen gerealiseerd : de betonnering van de zijtrap (van de vm.soldatentoiletten naar het zuidelijk dak van de keelkazerne).ZATERDAG 21 JULI : FORTGRACHT POPULAIR ZWEMWATER


Het verschroeiend zomerweer maakte de toestroom van zwemmers naar vnl. de voorgracht nog groter dan andere jaren. Maar tegelijk ook de opstapeling van papier, blikjes, sigaretten, hondenpoep.  Vrijwilligers die het niet konden aanzien haalden volle winkelkarren met zwerfvuil op, de gemeente wou niet tussenkomen.  De zoveelste aanduiding van een decadente, ontregelde maatschappij ?
DINSDAG 10 JULI 2018 : VERGADERING MET ERFGOED VOORKEMPEN


Samen met Luk had de conservator in het Vrieselhof een onderhoud met Toplina Puttemans van Erfgoed Voorkempen, over de bijstand die we van haar initiatief mogen verwachten bij de organisatie van onze activiteiten : o.m. het 3D-project.ZONDAG 8 JULI 2018  : OPEN NAMIDDAG VANAF 13 U


We profiteerden van het stralend zomerweer dat al tijden aanhoudt…  Een 80-tal belangstellende fietsers kwamen een kijkje nemen.  Rondleidingen door conservator, Jorne, Guy.
ZATERDAG 30 JUNI 2018 : KENNISMAKING MET LUK MOORKENS


Luk stelde ons voor om een 3D-presentatie over het fort te maken voor de website.  Dit spoort op een gelukkige manier met de suggesties die we terzake kregen van de studiegroep Monumenten en Autisme…  Luk wou met de voorbereidingen in het fort al begin juli starten.
ZATERDAG 23 JUNI 2018 : KRAAMKAMER VAN WATERVLEERMUIZENVROUWTJES


Ter gelegenheid van de vleermuizenavond  bleek dat we terug een kraamkolonie hebben, deze keer in een schacht van de machinekamer. Tot augustus dus stilte in acht nemen bij het passeren in de poterne-tunnel…
ZATERDAG 23 JUNI 2018 : VLEERMUIZEN-INFOAVOND OM 21U15


Een 25-tal belangstellenden. Briefing door Kevin en Jorne, rondleiding door conservator en Jorne.
ZATERDAG 23 JUNI 2018 : KIDS/ROEFELDAG (11U EN 13U30)


2 gidsingen  verzorgd door Jorne.
VRIJDAG 15 JUNI 2018 : STUDIEDAG OPSCHRIFTEN EN GRAFFITI IN DE ANTWERPSE FORTEN


Bijgewoond door conservator.  Drukbijgewoonde en leerrijke bijeenkomst. Enkele contacten gelegd i.v.m. conservering kostbare graffiti.
DONDERDAG 14 JUNI 2018 : INFODAG BEGELEIDING AUTISTISCHE BEZOEKERS


Bijgewoond door conservator. We gaan proberen enkele raadgevingen in de praktijk te brengen.

ZONDAG 10 JUNI : PERSBEZOEK


Mw.Ellie Maerevoet, reporter van Plus Magazine. Rondgeleid door conservator. Het artikel verschijnt in oktober.

ZATERDAG 9 JUNI : DEELNAME AAN STUDIEMOMENT ERFGOED VOORKEMPEN


Erfgoed Voorkempen is een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst  (°2017) die betaald wordt door de Vlaamse overheid en 9 Voorkempense gemeenten. De interesses zijn archeologie, landschappen, vorming en publiekswerking.  Dit jaar is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en dat heeft Erfgoed Voorkempen 28.000 € euro extra opgebracht. Men wil dat nu optimaal aanwenden  en met name het militair erfgoed zou daar mee van moeten profiteren : men wil de verenigingen die op dat vlak actief zijn ondersteunen op communicatiegebied, toeristische producten ontwikkelen, aan educatie en vorming doen (een studiedag in 2019) en een “bunkeradoptieproject” waarmaken.  Om dat aan de geïnteresseerden toe te lichten was er een studie-voormiddag in de Oude Pastorij te Essen. We zijn benieuwd.
ZONDAG 3 JUNI 2018 : OPEN NAMIDDAG


Op deze manier zetten we de (door ANB spijtig genoeg opgegeven) traditie van de Parkdagen voort : een 55 bezoekers.  Begeleiding door Jorne, Glenn, Guy en conservator.
ZONDAG 20 MEI 2018 : TOERISME VOOR AUTISME


Sien Depoortere van Toerisme voor Autisme (toerismevoorautisme.be) bezorgde een Visueel Stappenplan om autistische bezoekers het bezoek aan Fort Oelegem wat makkelijker te maken.
ZONDAG 20 MEI 2018 : FORTENGORDELDAG


Deze dag wordt onder stimulans van de provinciediensten een grootschalige gebeurtenis. Fort Oelegem doet al mee van de eerste keer. Op een zonnige dag zorgden Jorne, Glenn, Kevin en Guy van 10 tot na 18 u voor de opvang en de rondleiding van de bezoekende fietsers.


P.S. Glenn zorgde voor deze gelegenheid voor een totale update van de fortverlichting, met energievriendelijkere ledlampen.
WOENSDAG 9 MEI 2018 : INTERFEST-BEZOEK


Interfest e.V. (Studienkreis für internationales Festungs-, Militär und Schutzbauwesens)  hield op 6-10 mei zijn jaarlijks congres dit jaar te Antwerpen, i.s.m. de Simon Stevinstichting. Op 9 mei was er ’s voormiddags een bezoek aan Fort Oelegem voorzien. Zo’n 35 fortenfreaks uit heel Duitsland (Berlijn, München, Chemnitz, Keulen, Friedrischshafen…) werden opgevangen door Guy en de conservator.  Geïnteresseerde en vriendelijke mensen met een gedegen fortenkennis.
ZONDAG 6 MEI 2018 : BEZOEK GIDSEN FORT KESSEL


Grondig bezoek van alle fortruimten. Leerrijke discussies over o.m. de aanpassingen tijdens het zgn. Interbellum.
ZATERDAG 5 MEI 2018 : BEZOEK AAN FORT WALEM (1878)


Op uitnodiging van Sonia en Jean-Marie en de Heemkundige Kring werden 6 van ons rondgeleid door het grote domein en de fortgebouwen : sommige daarvan, zoals het officierengebouw, hebben gewoon kasteelproporties, het kwam intact uit twee oorlogen en werd in de jaren 1990 door asielzoekers in brand gestoken. We zagen ook de enorme stapels verroeste gasmaskers liggen in de voorgebouwen : de Belgische Staat bestelde er einde de jaren 1930 op kosten van de belastingbetalers twee miljoen van, die moesten zogezegd tegen 38 BEF van toen aan de burgers verkocht worden. En het art-decokruis van Joseph Diongre (Flageygebouw !) dat in 1930 bovenop het hoofdfront werd opgericht, een memoriaal voor de soldaten die nog altijd onder het puin van de ontplofte caponnière liggen. In Walem overwinteren meervleermuizen en ingekorven vleermuizen…


P.S. Op het karton bij elk gasmasker lazen we :


Anti-Gasmasker Type AG.9 voor Passieve Bevolking. Officieel aangenomen door den Bond voor Luchtbescherming (Toelatingen Nrs 172 en 173).  Dit gasmasker mag slechts gebruikt worden tegen oorlogsgassen. Het biedt geen bescherming tegen verlichtingsgas (gaz d’eclairage) .Het zou gevaarlijk zijn om het tegen industrieele gassen te gebruiken en in geval van brand. Société Anonyme pour le Commerce et l’Industrie du Caoutchouc “SACIC” ,55 Quai au Bois à brûler, Bruxelles.

ZONDAG 29 APRIL 2018 : OPENDEURDAG VANAF 11 U


Ondanks het bewolkte en regenachtige weer een serieuze opkomst : ca 370 bezoekers. Hulp van Jorne, Glenn, Guy en Dennis. Op zaterdag ook hulp van Tim & Co om het hele forteiland bezoeksklaar te krijgen. Interessant : bij de bezoekers was er ook een groep oud-Natuurtweeduizenders o.l.v. Sasja…
Zaterdag 21 APRIL 2018 : VOORBEREIDINGSWERK


Glenn en Jos maaiden het noordelijke binnenplein en het poternedak. Glenn had tevoren ook de zandtrap naar de soldatentoiletten al voorzien van een degelijke touwleuning.VRIJDAG 20 APRIL 2018 : VLEERMUIZENONDERZOEK


Erik Verreycken van het Constrained Systems Lab (Departement Elektronica-ICT) van de Universiteit Antwerpen doet onderzoek naar akoestische trackingsystemen met focus op het traceren van vleermuizen. Hij stelde zijn ultrasone microfoons ’s avonds op op de fortbrug om zo naar de bijzonder actieve vleermuizen te kunnen ‘luisteren’. Interessant om ook eens te vergelijken met het meer bekende zenderingsonderzoek.


VRIJDAG 13 APRIL  2018 : NIEUWE GIDS


Kennismaking met en briefing van Guy Hens. Hij wil op 29/4 al komen helpen.
ZATERDAG 24 MAART 2018 : LENTEVERGADERING WERKGROEP


Voorbereiding bezoeksseizoen 2018.
ZONDAG 25 FEBRUARI 2018 : VLEERMUIZENTELLING 2


Totaal 1031 exx. Watervleermuis 304. Baardvleermuis 68. Baard/Brandt’s vleermuis 51, Franjestaart 406. Ingekorven vleermuis 144. Gewone dwergvleermuis 21. Gewone grootoorvleermuis 4.


Weinig verschil voor Baardvleermuis en Ingekorven vleermuis. Een pak minder in de watergangen. Vooral Watervleermuis en Franjestaart verhuisd.

VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018 : VERSLAG VLEERMUISINVENTARISATIE VRIESELHOF


De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stuurde een verslag over een inventarisatie van  de vleermuizen in het Vrieselhof die zij in de zomer van 2017 uitvoerde in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).


In feite draaide het om 117 ha Vrieselhof + een deel van het buitenglacis van Fort Oelegem en heeft het te maken met een managementplan. Dat voorziet kwaliteitsverbetering van boshabitat, rekening houdend met de vereisten van aan bos verbonden vleermuizen zoals Bechstein’s vleermuis, franjestaart, Brandt’s vleermuis/baardvleermuis en gewone/grijze grootoorvleermuis : stuctuurrijk loofbos met mantels en zomen, dreven, open plekken en voldoende oude bomen met holten en spleten.


De inventarisatie gaf de volgende soorten : gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis, meervleermuis, franjestaart, baardvleermuis, ingekorven vleermuis en gewone grootoorvleermuis. De zolder van kasteel Vrieselhof herbergt een grootorenkolonie, terwijl de kasteelremise als zomerverblijf fungeert voor gewone dwergvleermuizen.


Gebleken is ook dat de Antitankgracht tussen de Knodbaan en Fort Oelegem een jachtgebied is voor een groot aantal vleermuissoorten : gewone dwergvleermuis, grootoorvleermuis, watervleermuis, laatvlieger, in het najaar ook ruige dwergvleermuis. En op de fortgracht zelf werden geobserveerd : watervleermuis, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. Dat laatste wisten we natuurlijk al van onze vleermuizen-infoavonden…
ZONDAG 7 JANUARI 2018 : VLEERMUIZENTELLING 1


In het totaal 1297 exx. geteld. Watervleermuis 494. Baard/Brandt’s vleermuis 109. Franjestaart 465. Ingekorven vleermuis 147. Gewone grootoorvleermuis 7. Gewone dwergvleermuis 10. Ruige dwergvleermuis 1.


Vermeldenswaard : nieuw record voor de ingekorven vleermuis, ruige dwergvleermuis was al jaren niet meer gezien.
ZATERDAG 9 DECEMBER 2017 :

VERGADERING RUNNING TEAM WGFO


De werkagenda voor 2017 werd geëvalueerd en deze voor 2018 werd op punt gesteld (plus alles wat daarbij komt kijken).DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 :

DUITS BEZOEK AANGEKONDIGD


De Simon Stevinstichting berichtte dat ze in mei 2018 voor Interfest (www.interfest.de : Jahrestagung 2018 in Antwerpen) een bezoek organiseren aan de Antwerpse fortengordels. Op woensdag 9 mei om 10 u willen die Duitse collega’s ook naar Oelegem komen. Wie spreekt er in onze kringen nog behoorlijk Duits ?DINSDAG 31 OKTOBER 2017 :

VRAAG ATV


Tv-maatschappij ATV vroeg of ze in november acteur Jelle Cleymans konden sturen voor een rondleiding over de winterslaap. Dat vonden we toch wel te risky, na onderling overleg is aan ATV gevraagd of we ze die rondleiding niet volgend jaar op een vroeger moment konden geven, vooruitkijkend naar de winter van 2018-2019…
VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017 :

VERGADERING


Over de nieuwe reglementering m.b.t. de erkenning van natuurgebieden als natuurreservaat : ook van belang voor het fortterrein en de fortgracht.MAANDAG 11 EN 18 SEPTEMBER 2017 :

JAARLIJKS ONDERZOEK WATERKWALITEIT FORTGRACHT


Zoals alle jaren kwamen klassen van het Lierse Sint-Aloysiusinstituut de waterkwaliteit van de fortgracht, het Schijn en het Antitankkanaal (ATK) vergelijken. Een en ander met behulp van de Biotische Index-werkwijze. Het resultaat : een Biotische Index van 7, behalve het Schijn na het ATK (BI=6). Steeds werden er bvb Kokerjuffers aangetroffen.ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017 :

DERDE VLEERMUIZEN INFO-AVOND


Weer pech met het weer (in Nederland was het de koudste 16de september ooit gemeten), ’s avonds tegen de 12°C. Toch daagden er een 25-tal belangstellenden op, die na de briefings gelukkig nog hun vleermuizen te zien kregen : zowel de zwermers binnen het fort als de foeragerenden boven de fortgracht, het komt er voor de vleermuizen nu hoe dan ook op aan hun “wintervoorraad” aan insecten binnen te krijgen. Hulp van Jorne, Glenn, Kevin.ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017 :

INTERNATIONAL BAT NIGHT IN FORT OELEGEM


Al 21 jaar doet Natuur 2000 mee met dit initiatief van Eurobats (www.eurobats.org). Het was een mooie warme zomeravond, er kwamen een 30-tal belangstellenden opdagen voor de briefings, de rondleiding en de vleermuizenobservatie achteraf. Hulp van Kevin en Jorne bij de briefing, van Jorne en Glenn bij de gidsing.WOENSDAG 19 JULI 2017 :

ZOMERWERKDAGEN


Al 30 jaar worden er tijdens de zomer enkele onderhoudsdagen georganiseerd in het fort . Onder leiding van Tim werd deze keer de brug (een balk brak kort na de installatie) gerepareerd. Verder werd de hele noordelijke helft van het dak van het hoofdgebouw ontdaan van woekervegetatie.ZONDAG 9 JULI 2017 :

BEZOEKSNAMIDDAG


Een nieuw experiment. Op enkele uren tijd konden de conservator, co-conservator Jorne en gids Dennis hun fort- en vleermuizenverhalen kwijt aan een 50 bezoekers. Voor herhaling vatbaar.
ZONDAG 25 JUNI 2017 :

FORT HAASDONK


Een WGFO-delegatie nam deel aan het Simon Stevin-bezoek tijdens de voormiddag. Redelijk intact fort van tweede orde met veel Duitse opschriften in bijna alle ruimten. Het heeft ook nog zijn glacis. Opvallend : enorm droog fort…


ZATERDAG 24 JUNI 2017 :

DRUK DOOR BEZOEK


Jorne verzorgde tijdens de voor- en namiddag eerst drie Roefel-rondleidingen, ’s avonds was er bovendien de eerste vleermuizen-infoavond van het seizoen 2017 : voor die laatste hulp van de conservator en Kevin.WOENSDAG 14 JUNI 2017 :

EXOTEN OP DE FORTGRACHT


In overleg met het INBO en de Oost-Vlaamse verdelgingsdienst RATO werden de exoten op de fortgracht geteld. Dat gaf een 20-tal adulte Canadese ganzen, een 30-tal juvenielen, een 15-tal witte boerenganzen, een 3 Nijlganzen en enkele barbarie-eenden. Deze vreemdelingen belagen de ‘gewone’ watervogelbevolking van de fortgracht zoals de futen, de kuifeenden, de meerkoeten en waterhoenen, de ijsvogels enz. Het wordt tijd dat hier iets aan gedaan wordt …
MAANDAG 5 JUNI 2017 :

INVENTARISATIE OPSCHRIFTEN


In opdracht van het Antwerps provinciebestuur kwamen de dames Begga Vermaelen en Sarah De Smedt de diverse opschriften in het fort bekijken en registreren, zoals ze dat ook doen in 17 andere Antwerpse forten en schansen. We mogen in return advies verwachten naar de conservering toe en er komt natuurlijk ook een rapport. Begeleiding door adj.conservator Jos.ZATERDAG 3 JUNI 2017 :

WIJNEGEM OP BEZOEK


Een groep van een 25-tal belangstellenden uit Wijnegem (alle leeftijden) bezocht de fortgebouwen met de conservator, na de gebruikelijke inleiding. Veel interesse.
ZONDAG 28 MEI 2O17 :

PARKDAG


Schitterend zomerweer, maar er bleek nogal wat foutgelopen met de bekendmaking. Slechts een dertigtal fietsers kwamen binnen het fort een kijkje nemen. Er was nochtans veel hulp opgedaagd : Jorne, Glenn en vriendin, Jos, Kevin, Dennis …
WEEKEND 20-21 MEI 2017 :

VLEERAVOND EN FORTENFIETSERSDAG


Op vraag van de provincie Antwerpen werd er in het kader van het provinciaal Natuurfeest op de avond van zaterdag een extra-vleeravond gehouden voor 20 ingeschreven geïnteresseerrden. De volgende dag arriveerden de eerste fietsers al om 10 u. In het totaal zouden het er 302 worden. Voor de begeleiding zorgden de conservator, Jorne, Glenn en Dennis. Glenn had vooraf gezorgd voor een speciale geluids- en lichtaankleding van de poterne-omgeving, met dank aan de firma van Dave.

MAANDAG 15 MEI 2017 :

JANSSENS PHARMACEUTICA AAN HET WERK IN HET FORT


Een twaalfkoppig team van Janssens Pharmaceutica (Beerse) kwam deze namiddag natuur-vrijwilligerswerk presteren in het fort. De hele onafgewerkte noordertoren en de borstwering er voor werden op 3 uur tijd terug zichtbaar gemaakt. Een mooie aanvulling op de uitgraving van de vm. 15 cm-kanonnentoren ernaast… Een voorbeeld dat navolging verdient.DINSDAG 9 MEI 2017:

SCHOOLBEZOEK


Zoals vorig jaar kwam de Stedelijke Basisschool Fruithof van Berchem opnieuw op bezoek. De conservator leidde 34 erg geïnteresseerde en goed voorbereide kids door de gebouwen en vulde hun vleermuizenkennis aan. De school ging volgend jaar terugkomen…
ZONDAG 30 APRIL 2017 :

OPENDEURDAG


Voor de 33ste keer sedert 1985 hesen we om 11 u de Natuur 2000-vlag boven het fort en openden we de fortpoort voor een Opendeurdag. Tegen de 100 geïnteresseerden reageerden op onze berichtgeving. Voor een goed verloop van alles werd gezorgd door de conservator, Jorne, Glenn, Jos, Kevin, Jeroen en Dennis. De splinternieuwe elektriciteitskast moet nog wel eens grondig nagekeken worden.ZATERDAG 29 APRIL 2017 :

VOORBEREIDING OPENDEURDAG


Met de hulp van Tim en zijn maten werd het fortcomplex incl het binnenplein gereedgemaakt voor de Opendeurdag. ’s Namiddags kregen we bezoek van Jean-Marie en Sonja Deneve, van de conservatorsploeg van Fort Walem. Zij werden rondgeleid door de conservator en nodigden uit tot een tegenbezoek.
ZONDAG 23 APRIL 2017 :

JORNE OP RADIO 2


Een reporter van Radio 2 nam de toelichtingen door Jorne op band op. Het gesprek wordt twee dagen voor de fortengordeldag voor fietsers uitgezonden.
VRIJDAG 21 APRIL 2017 :

SCHOOLDIRECTEURS OP BEZOEK


Een groep van 14 directeurs van scholen uit de Antwerpse Voorkempen werd door de conservator rondgeleid na de gebruikelijke inleiding. Zorg werd ervoor gedragen om alleen in dat fortgedeelte te komen waar geen vleermuizen meer aanwezig waren.
ZATERDAG 8 APRIL 2017 :

BEGRAFENIS MW.A.SMEYERS-BRAUSCH


Een delegatie van het WGFO-bestuur was aanwezig bij de begrafenis van de moeder van de fortconservator te Kapellen. Namens de hele werkgroep legden zij een bloemenkrans neer op het graf. Een vriendschapsbetuiging die nooit vergeten zal worden.VRIJDAG 31 MAART 2017 :

LOOPGRAVEN-STUDIEDAG


De Provincie Antwerpen organiseerde in het Vrieselhof een studiedag over loopgraven, o.m. naar aanleiding van de onderzoeken van de Universiteit Gent (dr.Gheyle, zie Nieuws Fort Oelegem 2016). Jorne vertegenwoordigde ons daar en toonde de deelnemers “onze” loopgraven. Deze dateren van voor WO2 en dienden om soldaten verdekt naar hun schuttersposten te krijgen…

ZONDAG 26 MAART 2017 :

VERGADERING WGFO-RUNNERS


Afspraken werden gemaakt over het activiteitenprogramma en de bezoeken in 2017 en over verschillende

onderhoudsprojecten. Ook de nieuwe opzet met de Nieuwsbrief werd besproken en een meer systematische aanpak van de propaganda.
25 FEBRUARI 2017 :

TWEEDE FORTVLEERMUIZENTELLING 2017


Het warme februari-einde joeg heel wat beestjes uit de watergangen. Die vleermuizen vonden dan een koelere plek elders in het fort of blijkbaar ook daarbuiten : alles samen 1/3 minder dan begin januari. De weggevlogen vleren waren zowel baard- als dwergvleermuizen maar vooral franjestaarten. De ingekorven vleermuizen doen duidelijk niet mee aan die voorjaarsverhuis. De resultaten van deze telling : 884 vleermuizen, waaronder 277 Watervleermuizen, 93 Baardvleermuizen, 10 Baard/Brandt/Nimfvleermuizen, 336 Franjestaarten, 138 Ingekorven vleermuizen, 1 Gewone grootoorvleermuis, 3 Gewone dwergvleermuizen.


ZONDAG 5 FEBRUARI 2017 :

KENNISMAKING MET JEROEN CALLEBAUT


Jeroen bood zich aan om de fortnieuwsbrief apart ter harte te nemen. We zijn al aan de 34ste jaargang toe wat de verspreiding van fortnieuws betreft, maar de laatste jaren kon het alleen gebeuren als we er tijd voor hadden en in een bescheiden gedaante. We zijn dus erg blij met Jeroen’s aanbod. In het Vrieselhof werd besproken wat er allemaal bij komt kijken.


ZATERDAG 7 JANUARI 2017 :

NIEUW VLAAMS VLEERRECORD


De januaritelling in Fort Oelegem gaf 1330 vleermuizen, een nieuw Vlaams overwinteringsrecord…

Geteld werden o.m. 384 Watervleermuizen, 128 Baardvleermuizen, 607 Franjestaarten (!), 118 Ingekorven vleermuizen, 15 Gewone grootoorvleermuizen, 27 Gewone dwergvleermuizen. Wie meer info wil kan de soorten-verspreidingskaartjes opvragen.


ZATERDAG 22 OKTOBER :

CHICAGO CUBS WORDEN NA 70 JAAR TERUG KAMPIOEN IN DE NATIONAL LEAGUE.


Op de noordelijke muur van de vm.Commandokamer in Fort Oelegem lieten Amerikaanse soldaten in oktober 1945 de resultaten achter van de honkbal-kampioenschapwedstrijd tussen de Chicago Cubs en de Detroit Tigers. Mogelijk door de “Vloek van de Geit” wonnen de Cubs sedertdien en 70 jaar lang geen prijs meer. Op 22 oktober 2016 versloegen ze echter de LA Dodgers en werden ze kampioen in de National League. Nu mogen ze de World Series spelen tegen de winnaar van de American League, de Cleveland Indians…ZATERDAG 22 OKTOBER :

NAAR EMBOURG


Op uitnodiging van de fortgidsen van Fort Kessel ging een WGFO-delegatie mee op plaatsbezoek in Fort Embourg bij Luik.DINSDAG 11 OKTOBER :

EVALUATIEVERGADERING PROVINCIAAL NATUURFEEST 2016


Jorne ging in het Vrieselhof mee de evaluatie maken van het (uitgeregende) Provinciaal Natuurfeest 2015 en tegelijk wat vernemen over de plannen voor 2017.
ZATERDAG 8 OKTOBER :

VLEERMUIZEN KEREN TERUG


De koude avonden en nachten (4°C) hebben hun effect op de insecten, de vleermuizen zijn al overal in gaten en spleten en op de muren terug te vinden… Buiten werkte Jonas nog even door aan het uitgraven van de top van de noordelijke grote kanonnentoren, de contouren zijn nu duidelijk herkenbaar.ZONDAG 2 OKTOBER :

HISTORISCHE EXCURSIE VRIESELHOF


Georganiseerd door de Provincie, ook de rol van Fort Oelegem bij de vernietiging in 1914 kwam ter sprake.

Deelname door Jorne en Glenn


ZATERDAG 17 SEPTEMBER :

VLEERMUIZEN-INFOAVOND


Fijn vleermuizenweer. Een 50-tal bezoekers, briefings door Kevin en Jorne, hulp bij het rondleiden door Glenn. Mooie waarnemingen van water- en dwergvleermuizen vanop de fortbrug, er waren er ook al aan het rondzwermen. Hiermee werd de reeks open fortmomenten van 2016 besloten, nog eens een dank aan Jorne en Glenn voor het telkens heen- en weer sleuren van al het nodige materiaal…
ZONDAG 11 SEPTEMBER :

MONUMENTDAG IN FORT OELEGEM


Het weer was weer niet je dat, gelukkig stopte de ochtendregen nog voor de poortopening om 11 u.

In de loop van de dag meldden zich een 65-tal bezoekers voor langere en kortere rondleidingen.

Met het oog op de Monumentdag legden Glenn en Jorne vooraf nog een laatste acrobatische hand aan de lichtbedrading in de poterne. Wanneer het past en het de vleermuizen niet hindert kunnen we nu de belangrijkste te bezoeken fortruimten naar believen verlichten.ZATERDAG 27 AUGUSTUS :

INTERNATIONAL BAT NIGHT IN FORT OELEGEM


Voor een vijftigtal belangstellenden. Inleidende presentaties door Kevin en Jorne, daarna rondleiding door het fort en observatie van veel op insecten jagende vleermuizen boven de fortgracht. Ook waarneming van de fort-kerkuilen in vm. kanongat : moeder en jong – mogelijk nog 2de jong. Terug van weggeweest…ZATERDAG 6 AUGUSTUS :

WERKDAG


Een drukke werkdag vandaag in het fort. Tim & maten kwamen verder werken aan het cleanen van het natuurpad met de bosmaaier en aan het repareren van de trapjes. Jorne deed aanvullend bosmaaierwerk. Glenn zag de elektriciteit na en vervoerde een hele kar rommel uit de rechtse bovenruimte van de vm traditorebatterij (keelcaponnière). De bedoeling is om deze mettertijd ook te gebruiken bij het briefen van bezoekers. Jonas probeerde verder te werken aan het vrijmaken van de bovencontouren van de noordelijke vm 15cm-geschutskoepel. Het was warm en mooi insectenweer op deze Vlinderteldag. We zagen Atalanta’s , Gehakkelde aurelia’s en Koolwitjes. Bij de fortbrug was er drukke beweging van heidelibellen (Sympetrum) en massa’s schaatsenrijdertjes (Gerris) op het water…

ZATERDAG 30 JULI :

WERKEN AAN HET NATUURLEERPAD


In juli-augustus wordt er al sedert 1985 aan onderhoudswerk gedaan op het fortdomein. Deze zomer zorgden Tim en enkele vrijwilligers van Duinen & Heide voor het schilderen van de onderkant van het vernieuwde dek van de eerste brug en ook voor de reparatie van enkele trapjes. Op 30 juli startten we een projectje om het natuurleerpad terug bruikbaar te hebben tegen het nieuwe schooljaar : de be-paling van de 15 stopplaatsen, het “opener” maken van het pad met de bosmaaier, het oppuntstellen van de documentatie voor de leerkrachten en leerlingen. Hulp wordt gegeven door Jan, Jonas, Jos en Tim.

P.S. Tijdens de voorbesprekingen op de brug ’s ochtends rond 10 u vlogen er voortdurend 2 ijsvogeltjes heen en weer over de fortgracht. Aan het begin van de oprit en ook op het fortdomein zelf zien we nu al enkele weken Atalantavlinders rondfladderen.

DINSDAG 19 JULI :

KAMP DUINEN&Heide:


Volgens de jaarlijkse traditie is er in Juli weer heel wat leven op het fort.

Tot het einde van de maand verblijven er waar een groep kinderen op het fort voor de tijd van hun leven.

Onder deskundige begeleiding van Tim Geerts en zijn kampleiding zal er weer heel wat gelopen en gezwommen worden op het eiland.

Wil je er zelf bij zijn volgend jaar hou dan zeker hun website in de gaten of geef ons een seintje dat je intresse hebt.

duinen-heide.be 

Volwassenen kunnen helaas niet deelnemen ;)ZATERDAG 16 JULI :

KENNISMAKING MET JONAS JBILOU


Begeleid door Nico De Pelsmaeker (Elegast). I.v.m. onderhoudsprojectje Natuurleerpad, startend op 30 juli. Opgevangen en rondgeleid door conservator.
WOENSDAG 13 JULI :

PLAATSBEZOEK JOACHIM PIENS


Voornoemde Joachim kwam vandaag op plaatsbezoek in het fort, om het fort en onze werking er rond te leren kennen. Hij werd opgevangen en rondgeleid door Jorne.
VRIJDAG 1 JULI :

OP ZOEK NAAR MUURSCHILDERINGEN EN GRAFFITI


Joachim Piens van het (Antwerps) provinciaal project Fortengordels startte een zoektocht naar overgebleven historische muurschilderingen en graffiti in de forten. We wezen hem op de door de WGFO geredde Duitse opschriften in o.m. de Poterne, op de Amerikaanse graffiti in de Commandokamer (1945), op de Duitse graffiti aan de voet van de vm. Beobachtungsturm boven de noordwestelijke galerij (de eerste strofe van het marslied Gloria Viktoria in gothisch schrijfschrift, de kerktekening, de spotprent met de muishelm) en op de naam Van Brusselen in de zuidwestelijke galerij.
ZATERDAG 25 JUNI :

DE KERKUIL TERUG !


Bij de voorbereiding van de vleeravond viel ons op dat er in het oude “kerkuilenlokaal” verse braakballen en kleine, halfwit/halfrosse kerkuilveertjes op de vloer lagen. De kerkuil is dus in het fort terug van weggeweest…

Spijtig genoeg vond Glenn ook een dode witte kwik in de brugkelder, het beestje moet de weg naar buiten niet teruggevonden hebben?
ZATERDAG 25 JUNI :

ROEFELDAG, VLEERMUIZEN-INFOAVOND


Een drukke dag, op de eerste plaats voor Jorne en Glenn. Eerst 3 Roefel-rondleidingen voor telkens een 20 kids uit Ranst. Daarna om 21 u de eerste vleermuizen-infoavond van 2016. Het hardnekkige regenweer had blijkbaar velen afgeschrikt, de opkomst was eerder beperkt (20-tal bezoekers). Kevin en Jorne zorgden voor de briefing, Jorne deed de rondleiding. Tegen 23 u stopte de regen gelukkig en kwamen er wat vleren voor de bat detectors, opmerkelijk veel de brug overbogende dwergvleermuizen.DINSDAG 31 MEI :

KARPERSTERFTE


Meerdere vissers signaleren dode karpers in de fortgracht. Doodsoorzaak onbekend . In het voorjaar is de weerstand van karpers in ons klimaat op zijn laagst. Men spreekt dan vlug van SVC (Spring Viraemia of Carp), een dodelijke virusziekte…ZONDAG 29 MEI :

VERGADERING WERKGROEPSBESTUUR


In de Remise van het Vrieselhofkasteel na het Natuurfeest. Evaluatie voorjaar en planning rest bezoeksseizoen,

evaluatie vleermuizenpresentatie. Over de communicatie(dropbox). Over de hangende kwesties : gidsje, vleermuizenkasten.WEEKEND 28-29 MEI :

PROVINCIAAL NATUURFEEST IN DOMEIN VRIESELHOF, OELEGEM


De provinciale organisatoren en wijzelf troffen het opnieuw niet met het weer. Onze bijdrage bestond uit een goed bijgewoonde fort-vleermuizeninfoavond op 28 mei met een 60-tal deelnemers, tegen het einde van de rondleiding was het overvloedig regen, donder en bliksem en geen vleermuizen. Op 29 mei stelden we ons lokaal in het kasteel open voor bezichtiging van o.m. de fortmaquette. ’s Namiddags waren er fortrondleidingen met vleermuizeninfo, goed voor opnieuw een 60 deelnemers. Leuk was dat we een aantal oudleden mochten tegenkomen die vroeger ook met het fort en de vleermuizen te maken hadden. Intensieve hulp bij de voorbereiding en de uitvoering van Jorne, Glenn en Kevin.
PINKSTERZONDAG 15 MEI :

HEROVER DE FORTEN – PROVINCIALE FORTENFIETSDAG


Na dagen zomerweer nu weinig interessant koud en regenachtig fietsweer, toch meer dan 250 serieus geïnteresseerde bezoekers (tot uit Nederland toe). Plus een 100-tal kinderen voor het professioneel begeleide abseilavontuur met de Monumentenwachters, die een infostand hadden bij het begin van de oprit. Voorbereiding op zaterdag door Jorne en Glenn, hulp op zondag van dezelfden en Jos : tussen 10 en 18 u begeleidden we doorlopend korte bezoeken van 15 minuten, om 14 u was er een “grote” rondleiding van 1,5 uur. We kregen ook aanmoedigend bezoek van het hoofd van de Provinciale Erfgoeddienst Joke Bungeneers, die ons 2 toffe roll-off infopanelen schonk : een perfecte aanvulling van de foto-canvassen !


DONDERDAG 28 APRIL :

SPECIAAL BEZOEK


Co-conservator Jorne ontvangt vandaag bezoek van afgevaardigden van de monumentenzorgfederatie Herita en van de Monumentenwacht (dit laatste met het oog op het provinciale fortenevenement van 15/5).
ZONDAG 24 APRIL 2016 :

32STE OPENDEURDAG


Extreem miezerig en koud aprilsegrillenweer, met veel regen, hagelbuien enz.

Niettemin 448 bezoekers. Intensieve hulp bij organisatie en gidsing van Jorne, Glenn, Kevin, Jos; bij voorbereiding op zaterdag ook van Tim & Co.
WOENSDAG 6 APRIL 2016 :

NIEUWE KAPPINGEN ATG


Co-conservator Jorne constateerde serieuze nieuwe kappingen op de hoek van de Goorstraat en de Knodbaan, bij het bruggetje over de Antitankgracht. Hij informeerde bij diverse instanties (Gemeente, ANB) maar deze hadden geen weet van toelatingen.

De natuurinpectie heeft een onderzoek geopent.ZATERDAG 19 MAART 2016 :

VERGADERING WERKGROEPSBESTUUR


Planning van de activiteiten tijdens het komende, 32ste bezoeksseizoen en van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden.

De statuten van de feitelijke vereniging WGFO zijn aan herziening/aanvulling toe, idem voor de omschrijving/ toewijzing van de bestuursfuncties.

ZONDAG 28 FEBRUARI 2016 :

VLEERMUIZENTELLING 2016/2


In het totaal 1069 vleermuizen, waarvan 363 watervleermuizen, 101 baardvleermuizen, 27 baard/Brandt’s/nimfvleermuizen, 374 franjestaarten, 143 ingekorven vleermuizen, 14 gewone grootoorvleermuizen, 12 gewone dwergvleermuizen. De rest : spec. Nauwelijks veranderingen voor de baard/Brandt’s vleermuizen en de ingekorven vleermuizen, idem voor de franjestaarten (maar die verhuisden van de watergangen naar de voorgelegen lokalen : blijkbaar hangen ze daar graag in clustertjes); de watervleermuizen (160 dieren minder) hadden de watergangen ook massaal verlaten.
MAANDAG 22 FEBRUARI 2016 :

VERGADERING REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN


WGFO was vertegenwoordigd door Jorne en Glenn. Overlopen van talrijke projecten van RLDV (w.o. Schans Schilde), saaie uitleg over het (gigantische) budget, enz.


DINSDAG 16 FEBRUARI 2016  :

VERGADERING VRIESELHOF


WGFO was vertegenwoordigd door Jorne  en Glenn. Over aanpassing huishoudelijk reglement, alarm,  werken op het domein in 2016 (shift parkings etc).
© 2019 Werkgroep Fort Oelegem - Alle rechten voorbehouden