Werkgroep dag na dag

 

ZATERDAG 9 DECEMBER 2017 :

VERGADERING RUNNING TEAM WGFO

 

De werkagenda voor 2017 werd geëvalueerd en deze voor 2018 werd op punt gesteld (plus alles wat daarbij komt kijken).

 

 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 :

DUITS BEZOEK AANGEKONDIGD

 

De Simon Stevinstichting berichtte dat ze in mei 2018 voor Interfest (www.interfest.de : Jahrestagung 2018 in Antwerpen) een bezoek organiseren aan de Antwerpse fortengordels. Op woensdag 9 mei om 10 u willen die Duitse collega’s ook naar Oelegem komen. Wie spreekt er in onze kringen nog behoorlijk Duits ?

 

 

DINSDAG 31 OKTOBER 2017 :

VRAAG ATV

 

Tv-maatschappij ATV vroeg of ze in november acteur Jelle Cleymans konden sturen voor een rondleiding over de winterslaap. Dat vonden we toch wel te risky, na onderling overleg is aan ATV gevraagd of we ze die rondleiding niet volgend jaar op een vroeger moment konden geven, vooruitkijkend naar de winter van 2018-2019…

 

 

 

VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2017 :

VERGADERING

 

Over de nieuwe reglementering m.b.t. de erkenning van natuurgebieden als natuurreservaat : ook van belang voor het fortterrein en de fortgracht.

 

 

MAANDAG 11 EN 18 SEPTEMBER 2017 :

JAARLIJKS ONDERZOEK WATERKWALITEIT FORTGRACHT

 

Zoals alle jaren kwamen klassen van het Lierse Sint-Aloysiusinstituut de waterkwaliteit van de fortgracht, het Schijn en het Antitankkanaal (ATK) vergelijken. Een en ander met behulp van de Biotische Index-werkwijze. Het resultaat : een Biotische Index van 7, behalve het Schijn na het ATK (BI=6). Steeds werden er bvb Kokerjuffers aangetroffen.

 

 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017 :

DERDE VLEERMUIZEN INFO-AVOND

 

Weer pech met het weer (in Nederland was het de koudste 16de september ooit gemeten), ’s avonds tegen de 12°C. Toch daagden er een 25-tal belangstellenden op, die na de briefings gelukkig nog hun vleermuizen te zien kregen : zowel de zwermers binnen het fort als de foeragerenden boven de fortgracht, het komt er voor de vleermuizen nu hoe dan ook op aan hun “wintervoorraad” aan insecten binnen te krijgen. Hulp van Jorne, Glenn, Kevin.

 

 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017 :

INTERNATIONAL BAT NIGHT IN FORT OELEGEM

 

Al 21 jaar doet Natuur 2000 mee met dit initiatief van Eurobats (www.eurobats.org). Het was een mooie warme zomeravond, er kwamen een 30-tal belangstellenden opdagen voor de briefings, de rondleiding en de vleermuizenobservatie achteraf. Hulp van Kevin en Jorne bij de briefing, van Jorne en Glenn bij de gidsing.

 

 

WOENSDAG 19 JULI 2017 :

ZOMERWERKDAGEN

 

Al 30 jaar worden er tijdens de zomer enkele onderhoudsdagen georganiseerd in het fort . Onder leiding van Tim werd deze keer de brug (een balk brak kort na de installatie) gerepareerd. Verder werd de hele noordelijke helft van het dak van het hoofdgebouw ontdaan van woekervegetatie.

 

 

ZONDAG 9 JULI 2017 :

BEZOEKSNAMIDDAG

 

Een nieuw experiment. Op enkele uren tijd konden de conservator, co-conservator Jorne en gids Dennis hun fort- en vleermuizenverhalen kwijt aan een 50 bezoekers. Voor herhaling vatbaar.

 

 

 

ZONDAG 25 JUNI 2017 :

FORT HAASDONK

 

Een WGFO-delegatie nam deel aan het Simon Stevin-bezoek tijdens de voormiddag. Redelijk intact fort van tweede orde met veel Duitse opschriften in bijna alle ruimten. Het heeft ook nog zijn glacis. Opvallend : enorm droog fort…

 

ZATERDAG 24 JUNI 2017 :

DRUK DOOR BEZOEK

 

Jorne verzorgde tijdens de voor- en namiddag eerst drie Roefel-rondleidingen, ’s avonds was er bovendien de eerste vleermuizen-infoavond van het seizoen 2017 : voor die laatste hulp van de conservator en Kevin.

 

 

WOENSDAG 14 JUNI 2017 :

EXOTEN OP DE FORTGRACHT

 

In overleg met het INBO en de Oost-Vlaamse verdelgingsdienst RATO werden de exoten op de fortgracht geteld. Dat gaf een 20-tal adulte Canadese ganzen, een 30-tal juvenielen, een 15-tal witte boerenganzen, een 3 Nijlganzen en enkele barbarie-eenden. Deze vreemdelingen belagen de ‘gewone’ watervogelbevolking van de fortgracht zoals de futen, de kuifeenden, de meerkoeten en waterhoenen, de ijsvogels enz. Het wordt tijd dat hier iets aan gedaan wordt …

 

 

 

MAANDAG 5 JUNI 2017 :

INVENTARISATIE OPSCHRIFTEN

 

In opdracht van het Antwerps provinciebestuur kwamen de dames Begga Vermaelen en Sarah De Smedt de diverse opschriften in het fort bekijken en registreren, zoals ze dat ook doen in 17 andere Antwerpse forten en schansen. We mogen in return advies verwachten naar de conservering toe en er komt natuurlijk ook een rapport. Begeleiding door adj.conservator Jos.

 

 

ZATERDAG 3 JUNI 2017 :

WIJNEGEM OP BEZOEK

 

Een groep van een 25-tal belangstellenden uit Wijnegem (alle leeftijden) bezocht de fortgebouwen met de conservator, na de gebruikelijke inleiding. Veel interesse.

 

 

 

ZONDAG 28 MEI 2O17 :

PARKDAG

 

Schitterend zomerweer, maar er bleek nogal wat foutgelopen met de bekendmaking. Slechts een dertigtal fietsers kwamen binnen het fort een kijkje nemen. Er was nochtans veel hulp opgedaagd : Jorne, Glenn en vriendin, Jos, Kevin, Dennis …

 

 

 

WEEKEND 20-21 MEI 2017 :

VLEERAVOND EN FORTENFIETSERSDAG

 

Op vraag van de provincie Antwerpen werd er in het kader van het provinciaal Natuurfeest op de avond van zaterdag een extra-vleeravond gehouden voor 20 ingeschreven geïnteresseerrden. De volgende dag arriveerden de eerste fietsers al om 10 u. In het totaal zouden het er 302 worden. Voor de begeleiding zorgden de conservator, Jorne, Glenn en Dennis. Glenn had vooraf gezorgd voor een speciale geluids- en lichtaankleding van de poterne-omgeving, met dank aan de firma van Dave.

 

 

 

 

MAANDAG 15 MEI 2017 :

JANSSENS PHARMACEUTICA AAN HET WERK IN HET FORT

 

Een twaalfkoppig team van Janssens Pharmaceutica (Beerse) kwam deze namiddag natuur-vrijwilligerswerk presteren in het fort. De hele onafgewerkte noordertoren en de borstwering er voor werden op 3 uur tijd terug zichtbaar gemaakt. Een mooie aanvulling op de uitgraving van de vm. 15 cm-kanonnentoren ernaast… Een voorbeeld dat navolging verdient.

 

 

DINSDAG 9 MEI 2017:

SCHOOLBEZOEK

 

Zoals vorig jaar kwam de Stedelijke Basisschool Fruithof van Berchem opnieuw op bezoek. De conservator leidde 34 erg geïnteresseerde en goed voorbereide kids door de gebouwen en vulde hun vleermuizenkennis aan. De school ging volgend jaar terugkomen…

 

 

 

ZONDAG 30 APRIL 2017 :

OPENDEURDAG

 

Voor de 33ste keer sedert 1985 hesen we om 11 u de Natuur 2000-vlag boven het fort en openden we de fortpoort voor een Opendeurdag. Tegen de 100 geïnteresseerden reageerden op onze berichtgeving. Voor een goed verloop van alles werd gezorgd door de conservator, Jorne, Glenn, Jos, Kevin, Jeroen en Dennis. De splinternieuwe elektriciteitskast moet nog wel eens grondig nagekeken worden.

 

 

ZATERDAG 29 APRIL 2017 :

VOORBEREIDING OPENDEURDAG

 

Met de hulp van Tim en zijn maten werd het fortcomplex incl het binnenplein gereedgemaakt voor de Opendeurdag. ’s Namiddags kregen we bezoek van Jean-Marie en Sonja Deneve, van de conservatorsploeg van Fort Walem. Zij werden rondgeleid door de conservator en nodigden uit tot een tegenbezoek.

 

 

 

ZONDAG 23 APRIL 2017 :

JORNE OP RADIO 2

 

Een reporter van Radio 2 nam de toelichtingen door Jorne op band op. Het gesprek wordt twee dagen voor de fortengordeldag voor fietsers uitgezonden.

 

 

 

VRIJDAG 21 APRIL 2017 :

SCHOOLDIRECTEURS OP BEZOEK

 

Een groep van 14 directeurs van scholen uit de Antwerpse Voorkempen werd door de conservator rondgeleid na de gebruikelijke inleiding. Zorg werd ervoor gedragen om alleen in dat fortgedeelte te komen waar geen vleermuizen meer aanwezig waren.

 

 

 

ZATERDAG 8 APRIL 2017 :

BEGRAFENIS MW.A.SMEYERS-BRAUSCH

 

Een delegatie van het WGFO-bestuur was aanwezig bij de begrafenis van de moeder van de fortconservator te Kapellen. Namens de hele werkgroep legden zij een bloemenkrans neer op het graf. Een vriendschapsbetuiging die nooit vergeten zal worden.

 

 

VRIJDAG 31 MAART 2017 :

LOOPGRAVEN-STUDIEDAG

 

De Provincie Antwerpen organiseerde in het Vrieselhof een studiedag over loopgraven, o.m. naar aanleiding van de onderzoeken van de Universiteit Gent (dr.Gheyle, zie Nieuws Fort Oelegem 2016). Jorne vertegenwoordigde ons daar en toonde de deelnemers “onze” loopgraven. Deze dateren van voor WO2 en dienden om soldaten verdekt naar hun schuttersposten te krijgen…

 

 

 

 

ZONDAG 26 MAART 2017 :

VERGADERING WGFO-RUNNERS

 

Afspraken werden gemaakt over het activiteitenprogramma en de bezoeken in 2017 en over verschillende

onderhoudsprojecten. Ook de nieuwe opzet met de Nieuwsbrief werd besproken en een meer systematische aanpak van de propaganda.

 

 

 

25 FEBRUARI 2017 :

TWEEDE FORTVLEERMUIZENTELLING 2017

 

Het warme februari-einde joeg heel wat beestjes uit de watergangen. Die vleermuizen vonden dan een koelere plek elders in het fort of blijkbaar ook daarbuiten : alles samen 1/3 minder dan begin januari. De weggevlogen vleren waren zowel baard- als dwergvleermuizen maar vooral franjestaarten. De ingekorven vleermuizen doen duidelijk niet mee aan die voorjaarsverhuis. De resultaten van deze telling : 884 vleermuizen, waaronder 277 Watervleermuizen, 93 Baardvleermuizen, 10 Baard/Brandt/Nimfvleermuizen, 336 Franjestaarten, 138 Ingekorven vleermuizen, 1 Gewone grootoorvleermuis, 3 Gewone dwergvleermuizen.

 

ZONDAG 5 FEBRUARI 2017 :

KENNISMAKING MET JEROEN CALLEBAUT

 

Jeroen bood zich aan om de fortnieuwsbrief apart ter harte te nemen. We zijn al aan de 34ste jaargang toe wat de verspreiding van fortnieuws betreft, maar de laatste jaren kon het alleen gebeuren als we er tijd voor hadden en in een bescheiden gedaante. We zijn dus erg blij met Jeroen’s aanbod. In het Vrieselhof werd besproken wat er allemaal bij komt kijken.

 

ZATERDAG 7 JANUARI 2017 :

NIEUW VLAAMS VLEERRECORD

 

De januaritelling in Fort Oelegem gaf 1330 vleermuizen, een nieuw Vlaams overwinteringsrecord…

Geteld werden o.m. 384 Watervleermuizen, 128 Baardvleermuizen, 607 Franjestaarten (!), 118 Ingekorven vleermuizen, 15 Gewone grootoorvleermuizen, 27 Gewone dwergvleermuizen. Wie meer info wil kan de soorten-verspreidingskaartjes opvragen.

 

 

 

 

 

ZATERDAG 22 OKTOBER :

CHICAGO CUBS WORDEN NA 70 JAAR TERUG KAMPIOEN IN DE NATIONAL LEAGUE.

 

Op de noordelijke muur van de vm.Commandokamer in Fort Oelegem lieten Amerikaanse soldaten in oktober 1945 de resultaten achter van de honkbal-kampioenschapwedstrijd tussen de Chicago Cubs en de Detroit Tigers. Mogelijk door de “Vloek van de Geit” wonnen de Cubs sedertdien en 70 jaar lang geen prijs meer. Op 22 oktober 2016 versloegen ze echter de LA Dodgers en werden ze kampioen in de National League. Nu mogen ze de World Series spelen tegen de winnaar van de American League, de Cleveland Indians…

 

 

ZATERDAG 22 OKTOBER :

NAAR EMBOURG

 

Op uitnodiging van de fortgidsen van Fort Kessel ging een WGFO-delegatie mee op plaatsbezoek in Fort Embourg bij Luik.

 

 

DINSDAG 11 OKTOBER :

EVALUATIEVERGADERING PROVINCIAAL NATUURFEEST 2016

 

Jorne ging in het Vrieselhof mee de evaluatie maken van het (uitgeregende) Provinciaal Natuurfeest 2015 en tegelijk wat vernemen over de plannen voor 2017.

 

 

 

ZATERDAG 8 OKTOBER :

VLEERMUIZEN KEREN TERUG

 

De koude avonden en nachten (4°C) hebben hun effect op de insecten, de vleermuizen zijn al overal in gaten en spleten en op de muren terug te vinden… Buiten werkte Jonas nog even door aan het uitgraven van de top van de noordelijke grote kanonnentoren, de contouren zijn nu duidelijk herkenbaar.

 

 

ZONDAG 2 OKTOBER :

HISTORISCHE EXCURSIE VRIESELHOF

 

Georganiseerd door de Provincie, ook de rol van Fort Oelegem bij de vernietiging in 1914 kwam ter sprake.

Deelname door Jorne en Glenn

 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER :

VLEERMUIZEN-INFOAVOND

 

Fijn vleermuizenweer. Een 50-tal bezoekers, briefings door Kevin en Jorne, hulp bij het rondleiden door Glenn. Mooie waarnemingen van water- en dwergvleermuizen vanop de fortbrug, er waren er ook al aan het rondzwermen. Hiermee werd de reeks open fortmomenten van 2016 besloten, nog eens een dank aan Jorne en Glenn voor het telkens heen- en weer sleuren van al het nodige materiaal…

 

 

 

ZONDAG 11 SEPTEMBER :

MONUMENTDAG IN FORT OELEGEM

 

Het weer was weer niet je dat, gelukkig stopte de ochtendregen nog voor de poortopening om 11 u.

In de loop van de dag meldden zich een 65-tal bezoekers voor langere en kortere rondleidingen.

Met het oog op de Monumentdag legden Glenn en Jorne vooraf nog een laatste acrobatische hand aan de lichtbedrading in de poterne. Wanneer het past en het de vleermuizen niet hindert kunnen we nu de belangrijkste te bezoeken fortruimten naar believen verlichten.

 

 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS :

INTERNATIONAL BAT NIGHT IN FORT OELEGEM

 

Voor een vijftigtal belangstellenden. Inleidende presentaties door Kevin en Jorne, daarna rondleiding door het fort en observatie van veel op insecten jagende vleermuizen boven de fortgracht. Ook waarneming van de fort-kerkuilen in vm. kanongat : moeder en jong – mogelijk nog 2de jong. Terug van weggeweest…

 

 

ZATERDAG 6 AUGUSTUS :

WERKDAG

 

Een drukke werkdag vandaag in het fort. Tim & maten kwamen verder werken aan het cleanen van het natuurpad met de bosmaaier en aan het repareren van de trapjes. Jorne deed aanvullend bosmaaierwerk. Glenn zag de elektriciteit na en vervoerde een hele kar rommel uit de rechtse bovenruimte van de vm traditorebatterij (keelcaponnière). De bedoeling is om deze mettertijd ook te gebruiken bij het briefen van bezoekers. Jonas probeerde verder te werken aan het vrijmaken van de bovencontouren van de noordelijke vm 15cm-geschutskoepel. Het was warm en mooi insectenweer op deze Vlinderteldag. We zagen Atalanta’s , Gehakkelde aurelia’s en Koolwitjes. Bij de fortbrug was er drukke beweging van heidelibellen (Sympetrum) en massa’s schaatsenrijdertjes (Gerris) op het water…

 

 

 

 

ZATERDAG 30 JULI :

WERKEN AAN HET NATUURLEERPAD

 

In juli-augustus wordt er al sedert 1985 aan onderhoudswerk gedaan op het fortdomein. Deze zomer zorgden Tim en enkele vrijwilligers van Duinen & Heide voor het schilderen van de onderkant van het vernieuwde dek van de eerste brug en ook voor de reparatie van enkele trapjes. Op 30 juli startten we een projectje om het natuurleerpad terug bruikbaar te hebben tegen het nieuwe schooljaar : de be-paling van de 15 stopplaatsen, het “opener” maken van het pad met de bosmaaier, het oppuntstellen van de documentatie voor de leerkrachten en leerlingen. Hulp wordt gegeven door Jan, Jonas, Jos en Tim.

P.S. Tijdens de voorbesprekingen op de brug ’s ochtends rond 10 u vlogen er voortdurend 2 ijsvogeltjes heen en weer over de fortgracht. Aan het begin van de oprit en ook op het fortdomein zelf zien we nu al enkele weken Atalantavlinders rondfladderen.

 

 

 

 

DINSDAG 19 JULI :

KAMP DUINEN&Heide:

 

Volgens de jaarlijkse traditie is er in Juli weer heel wat leven op het fort.

Tot het einde van de maand verblijven er waar een groep kinderen op het fort voor de tijd van hun leven.

Onder deskundige begeleiding van Tim Geerts en zijn kampleiding zal er weer heel wat gelopen en gezwommen worden op het eiland.

Wil je er zelf bij zijn volgend jaar hou dan zeker hun website in de gaten of geef ons een seintje dat je intresse hebt.

duinen-heide.be

Volwassenen kunnen helaas niet deelnemen ;)

 

 

ZATERDAG 16 JULI :

KENNISMAKING MET JONAS JBILOU

 

Begeleid door Nico De Pelsmaeker (Elegast). I.v.m. onderhoudsprojectje Natuurleerpad, startend op 30 juli. Opgevangen en rondgeleid door conservator.

 

 

 

WOENSDAG 13 JULI :

PLAATSBEZOEK JOACHIM PIENS

 

Voornoemde Joachim kwam vandaag op plaatsbezoek in het fort, om het fort en onze werking er rond te leren kennen. Hij werd opgevangen en rondgeleid door Jorne.

 

 

 

VRIJDAG 1 JULI :

OP ZOEK NAAR MUURSCHILDERINGEN EN GRAFFITI

 

Joachim Piens van het (Antwerps) provinciaal project Fortengordels startte een zoektocht naar overgebleven historische muurschilderingen en graffiti in de forten. We wezen hem op de door de WGFO geredde Duitse opschriften in o.m. de Poterne, op de Amerikaanse graffiti in de Commandokamer (1945), op de Duitse graffiti aan de voet van de vm. Beobachtungsturm boven de noordwestelijke galerij (de eerste strofe van het marslied Gloria Viktoria in gothisch schrijfschrift, de kerktekening, de spotprent met de muishelm) en op de naam Van Brusselen in de zuidwestelijke galerij.

 

 

 

ZATERDAG 25 JUNI :

DE KERKUIL TERUG !

 

Bij de voorbereiding van de vleeravond viel ons op dat er in het oude “kerkuilenlokaal” verse braakballen en kleine, halfwit/halfrosse kerkuilveertjes op de vloer lagen. De kerkuil is dus in het fort terug van weggeweest…

Spijtig genoeg vond Glenn ook een dode witte kwik in de brugkelder, het beestje moet de weg naar buiten niet teruggevonden hebben?

 

 

 

ZATERDAG 25 JUNI :

ROEFELDAG, VLEERMUIZEN-INFOAVOND

 

Een drukke dag, op de eerste plaats voor Jorne en Glenn. Eerst 3 Roefel-rondleidingen voor telkens een 20 kids uit Ranst. Daarna om 21 u de eerste vleermuizen-infoavond van 2016. Het hardnekkige regenweer had blijkbaar velen afgeschrikt, de opkomst was eerder beperkt (20-tal bezoekers). Kevin en Jorne zorgden voor de briefing, Jorne deed de rondleiding. Tegen 23 u stopte de regen gelukkig en kwamen er wat vleren voor de bat detectors, opmerkelijk veel de brug overbogende dwergvleermuizen.

 

 

DINSDAG 31 MEI :

KARPERSTERFTE

 

Meerdere vissers signaleren dode karpers in de fortgracht. Doodsoorzaak onbekend . In het voorjaar is de weerstand van karpers in ons klimaat op zijn laagst. Men spreekt dan vlug van SVC (Spring Viraemia of Carp), een dodelijke virusziekte…

 

 

ZONDAG 29 MEI :

VERGADERING WERKGROEPSBESTUUR

 

In de Remise van het Vrieselhofkasteel na het Natuurfeest. Evaluatie voorjaar en planning rest bezoeksseizoen,

evaluatie vleermuizenpresentatie. Over de communicatie(dropbox). Over de hangende kwesties : gidsje, vleermuizenkasten.

 

 

WEEKEND 28-29 MEI :

PROVINCIAAL NATUURFEEST IN DOMEIN VRIESELHOF, OELEGEM

 

De provinciale organisatoren en wijzelf troffen het opnieuw niet met het weer. Onze bijdrage bestond uit een goed bijgewoonde fort-vleermuizeninfoavond op 28 mei met een 60-tal deelnemers, tegen het einde van de rondleiding was het overvloedig regen, donder en bliksem en geen vleermuizen. Op 29 mei stelden we ons lokaal in het kasteel open voor bezichtiging van o.m. de fortmaquette. ’s Namiddags waren er fortrondleidingen met vleermuizeninfo, goed voor opnieuw een 60 deelnemers. Leuk was dat we een aantal oudleden mochten tegenkomen die vroeger ook met het fort en de vleermuizen te maken hadden. Intensieve hulp bij de voorbereiding en de uitvoering van Jorne, Glenn en Kevin.

 

 

 

PINKSTERZONDAG 15 MEI :

HEROVER DE FORTEN – PROVINCIALE FORTENFIETSDAG

 

Na dagen zomerweer nu weinig interessant koud en regenachtig fietsweer, toch meer dan 250 serieus geïnteresseerde bezoekers (tot uit Nederland toe). Plus een 100-tal kinderen voor het professioneel begeleide abseilavontuur met de Monumentenwachters, die een infostand hadden bij het begin van de oprit. Voorbereiding op zaterdag door Jorne en Glenn, hulp op zondag van dezelfden en Jos : tussen 10 en 18 u begeleidden we doorlopend korte bezoeken van 15 minuten, om 14 u was er een “grote” rondleiding van 1,5 uur. We kregen ook aanmoedigend bezoek van het hoofd van de Provinciale Erfgoeddienst Joke Bungeneers, die ons 2 toffe roll-off infopanelen schonk : een perfecte aanvulling van de foto-canvassen !

 

 

 

 

 

DONDERDAG 28 APRIL :

SPECIAAL BEZOEK

 

Co-conservator Jorne ontvangt vandaag bezoek van afgevaardigden van de monumentenzorgfederatie Herita en van de Monumentenwacht (dit laatste met het oog op het provinciale fortenevenement van 15/5).

 

 

 

ZONDAG 24 APRIL 2016 :

32STE OPENDEURDAG

 

Extreem miezerig en koud aprilsegrillenweer, met veel regen, hagelbuien enz.

Niettemin 448 bezoekers. Intensieve hulp bij organisatie en gidsing van Jorne, Glenn, Kevin, Jos; bij voorbereiding op zaterdag ook van Tim & Co.

 

 

 

WOENSDAG 6 APRIL 2016 :

NIEUWE KAPPINGEN ATG

 

Co-conservator Jorne constateerde serieuze nieuwe kappingen op de hoek van de Goorstraat en de Knodbaan, bij het bruggetje over de Antitankgracht. Hij informeerde bij diverse instanties (Gemeente, ANB) maar deze hadden geen weet van toelatingen.

De natuurinpectie heeft een onderzoek geopent.

 

 

ZATERDAG 19 MAART 2016 :

VERGADERING WERKGROEPSBESTUUR

 

Planning van de activiteiten tijdens het komende, 32ste bezoeksseizoen en van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden.

De statuten van de feitelijke vereniging WGFO zijn aan herziening/aanvulling toe, idem voor de omschrijving/ toewijzing van de bestuursfuncties.

 

 

 

 

ZONDAG 28 FEBRUARI 2016 :

VLEERMUIZENTELLING 2016/2

 

In het totaal 1069 vleermuizen, waarvan 363 watervleermuizen, 101 baardvleermuizen, 27 baard/Brandt’s/nimfvleermuizen, 374 franjestaarten, 143 ingekorven vleermuizen, 14 gewone grootoorvleermuizen, 12 gewone dwergvleermuizen. De rest : spec. Nauwelijks veranderingen voor de baard/Brandt’s vleermuizen en de ingekorven vleermuizen, idem voor de franjestaarten (maar die verhuisden van de watergangen naar de voorgelegen lokalen : blijkbaar hangen ze daar graag in clustertjes); de watervleermuizen (160 dieren minder) hadden de watergangen ook massaal verlaten.

 

 

 

MAANDAG 22 FEBRUARI 2016 :

VERGADERING REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN

 

WGFO was vertegenwoordigd door Jorne en Glenn. Overlopen van talrijke projecten van RLDV (w.o. Schans Schilde), saaie uitleg over het (gigantische) budget, enz.

 

 

 

 

 

DINSDAG 16 FEBRUARI 2016 :

VERGADERING VRIESELHOF

 

WGFO was vertegenwoordigd door Jorne en Glenn. Over aanpassing huishoudelijk reglement, alarm, werken op het domein in 2016 (shift parkings etc).

 

 

 

WOENSDAG 13 JANUARI 2016

GESPREK MET VMM

 

Om 14u had de conservator op de fortbrug een gesprek met de HH.Van Craen en Mertens, VMM-sectorbeheerders voor de Antitankgracht (ATG). Namens de WGFO drukte hij zijn bezorgdheid uit over de boomkappingen bij de vm. Militaire Brug aan de N.W.-punt van de fortgracht en over de VMM-plannen met de ATG. Hr.Van Craen lichtte toe dat VMM het beheer van de ATG als onbevaarbare waterloop van 1ste categorie in 2008 overnam. Over de VMM-plannen was er recentelijk een algemene vergadering met alle betrokken ambtenarendiensten (ANB, Onroerend Erfgoed). Niemand had hem daar geïnformeerd over de eigendomssituatie m.b.t. Fort Oelegem noch over het luwteverzekerend belang van het “bomengordijn” op de oevers van de fortgracht en van de ATG voor de migratie en het nachtelijk foerageren van de vleermuizen. Hij nam daar ter gelegenheid van ons gesprek acte van en hij betuigde zijn spijt over het gebrek aan overleg i.v.m. de gebeurde boomkappingen. Hij ging terdege rekening houden met onze desiderata en hij verzekerde dat er in de toekomst beter contact zal zijn met de WGFO wanneer het fort of de aanpalende segmenten van de ATG nog in the picture zouden komen.

 

 

 

MAANDAG 4 JANUARI 2016 :

ONAANGEKONDIGDE BOOMKAPPINGEN

 

Bij de noordwestelijke hoek van de fortgracht vind je de vrij unieke resten van een oude zgn.militaire brug over de Antitankgracht. De buitenoever is er begroeid met een bomenstruweel van elzen, wilgen, berken, enz. Die bomen zijn nuttig omdat ze voor windluwte zorgen boven het fortgrachtwater en dat is goed voor de vleermuizen die er tijdens hun “actieve” jaargedeelte ’s nachts op insecten komen jagen. Op 5 januari stelde adjunct-conservator Jorne vast dat er op voornoemde hoek een hele partij van die bomen geveld was, met als resultaat een groot open gat in de oeverbegroeiing. Geen enkele instantie had de Fortwerkgroep hiervan verwittigd, we moesten dus zelf gaan uitvinden wie en wat hier achter zit : het bleek de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) te zijn, met een werkplan om de duikers in de buurt van de Antitankgracht van begroeiing te ontdoen. We hebben daarop met de VMM-ambtenaren contact gezocht om te bekomen dat er voortaan bij werken in de buurt van het fort eerst overleg zou zijn met onze werkgroep…

 

 

 

ZONDAG 3 JANUARI 2016 :

VLEERMUIZENTELLING 2016/1

 

Bij een buitentemperatuur van ca.10°C werden binnen Fort Oelegem in het totaal 1287 vleermuizen geteld, iets minder dan de 1321 van 4 januari 2015 : er zaten een kwart minder franjestaarten, te verwachten met dit warmere weer… Opvallendste resultaten waren de 139 ingekorven vleermuizen (een nieuw record tegenover de 114 van vorig jaar) en 524 watervleermuizen (ook een nieuw record). Op een rijtje : 524 watervleermuizen, 136 baardvleermuizen, 42 baard/Brandt’s/nimfvleermuizen, 386 franjestaarten, 139 ingekorven vleermuizen, 15 grootoorvleermuizen, 3 gewone dwergvleermuizen, de rest : spec.

 

 

 

ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015

VERGADERING WGFO

 

Evaluatie bezoeksseizoen 2015. Voorbereiding bezoeksseizoen 2016.

 

 

 

 

 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2015

FORTENDAG SIMON STEVIN : DOMEIN RAVERSIJDE, OOSTENDE

 

Het Domein Raversijde (Duinenstraat 147, 8400 Oostende) was lange tijd privédomein van prins Karel van Vlaanderen. die leefde van 1903 tot 1983. Dat zorgde er voor dat dit duingebied buiten het bereik bleef van de projectontwikkelaars : die lui die met enorme winsten de rest van onze kust tot een afschuwelijke betonmuur lieten verworden. Wat het domein vandaag extra-waardevol maakt zijn goed bewaarde restanten van de Atlantikwall, Duitse verdedigingswerken uit de twee laatste wereldoorlogen. O.m. de batterij Aachen, in 1915 gebouwd en de marine kustbatterij MKB Saltzwedel Neu/alias Stp Tirpitz, in gebruik genomen anno 1941. Heel het duindomein wordt overigens dooraderd door 2 km overdekte loopgraven, ook nog in de beste staat. Op de parking bij het museum “Raversijde 1465″ (ter plaatse bevond zich in de Middeleeuwen het vissersdorp Walraversijde, vandaag ten dele gereconstrueerd met middeleeuwse bakstenen) was er een forten-infobeurs georganiseerd, waar we op de WGFO-stand de maquette presenteerden, onder een aantal uitgekozen vleermuizenfoto’s en begeleid door een laptop-diareeks.

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2015

BEZOEK GIDSEN FORT EMBOURG

 

Bemiddeld door de Simon Stevin-fortenstichting. Uitgebreid bezoek van vier uur, begeleid door Rudy Van Nunen van Fort Kessel (met vertaling verzorgd door Stef Vandycke) en Jorne. Leverde interessante detailaanvulling van onze fortkennis op, o.m. met betrekking tot de organisatie van de machinekamers. We kregen een uitnodiging voor een tegenbezoek…

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015

VLEERMUIZEN-INFOAVOND 3

 

Het koude midseptemberweer dit jaar had zijn invloed op de belangstelling : maar een 25-tal bezoekers. Toch nog interessante waarnemingen binnen het fort en op de gracht. Tevoren de gebruikelijke briefing en rondleiding.

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015

MONUMENTDAG

 

Bij niet al te aantrekkelijk weer toch een 120 belangstellenden. Uitgebreide rondleidingen door de conservatorsploeg om 11u, 14u en 15u30, tussendoor korte bezoeken van ca.15 minuten voor passerende fietsers.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2015

EUROPEAN BAT NIGHT

 

Een 50-tal geïnteresseerden. Briefing door Kevin, rondleidingen door Jorne en Glenn, technische hulp door Jos en Ricko.

 

 

 

 

 

ZONDAG 16 AUGUSTUS 2015

VERGADERING WGFO

 

Voorbereiding komende activiteiten 2015. Test noodplan. Evaluatie schapenproject en werkdagen. Beveiliging linker schouderhoek.

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 11 Juli 2015

Herstellingswerken brug

 

Glenn,Jorne en maat Dave herstelde de intussen los liggende brug.

Tijdens de renovatiewerken had Jos de balken niet goed vast gemaakt waardoor een aantal balken al snel terug los zaten.

Glenn bedacht een ander systeem om ze terug vast te krijgen.

Tijdens onze aanwezigheid merkte we op dat we voor de zoveelste keer "toeristen" hebben binnen gekregen.

Schade was er gelukkig niet maar de vriendelijke indringers namen wel de vitrine kast mee die we van Jos hadden gekregen.

Onze museum stukken zullen we nu dus terug gewoon op de tafel moeten leggen...

 

 

 

ZATERDAG 27 JUNI 2015

ROEFELDAG

 

In samenwerking met de gemeente Ranst. Glenn en Jorne verzorgden om 11 u en om 14 u twee rondleidingen. ‘s Namiddags brachten mensen uit Emblem een pasgeboren jong van een dwergvleermuis naar het fort, ze hadden het diertje op hun oprit gevonden. Jorne en Glenn reden het na de rondleiding naar het vleermuizen-opvangcentrum te Geel.

 

 

 

 

 

ZATERDAG 20 JUNI 2015

VLEERMUIZEN-INFOAVOND

De briefing werd voor de eerste keer verzorgd door Kevin, de rondleiding door Jorne, de ‘logstiek’ door Jos en zijn maat.

Ook voor de eerste keer gebruik gemaakt van onze beamer, de vleermuizen dia's werden door Glenn ingescant en in een powerpoint gezet.

Ook kon Kevin zo een aantal filmpjes laten zien van het zwermonderzoek.

Ook de start van de rondleiding werd door Jorne gegeven aan de hand van een power point.

Goed weer voor vleerobservatie.

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 6 JUNI 2015

CONTROLE EIKENPROCESSIERUPS

Het tropisch weer van 5 juni (+ 30°C) deed de zwemmers afzakken naar de fortgracht. Jorne hield een oogje in het zeil en controleerde meteen de situatie i.v.m. het jaarlijkse eikenprocessierupsprobleem. Dat viel mee : hij vond maar een drietal bomen met een kleine rupsenconcentratie. Wordt opgevolgd.

 

 

 

 

 

ZONDAG 31 MEI 2015

PARKDAG ANB

Barslecht regenweer, een reden voor failure. Nauwelijks een moedige fortfan waagde zich het huis uit, in feite een 25-tal. Jammer ook voor sanne raeymaekers van het ijs- en pannenkoekenkraampje die extra-aandacht had willen vragen voor het evenement. Hulp bij het rondgidsen van Jorne en Glenn . Kunstfotograaf Pat Kussé van Schilde kwam wat opnames maken.

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 24 MEI 2015

VERHUIS, TWEEDE EPISODE

Het Hallehof is nu zo goed als leeg. Met de inzet van Jorne, Glenn plus Tim en vrienden kon hetgeen begin april nog achtergebleven was nu ook naar het Vrieselhof verhuisd worden. In de kelder werden een achttal gegalvaniseerde Sencys-opbergrekken (draagkracht van één schap 175 kg) in elkaar geknutseld.

 

 

 

ZONDAG 17 MEI 2015

FORTENGORDEL-FIETSDAG

Mooi weer, een voorwaarde voor succes. Eventjes 239 fietsers kwamen op bezoek voor rondleidingen van 15 of 30 minuten. Werd waargemaakt door de conservatorsploeg m.m.v. Jorne, Glenn, Jos en Kevin. Ook compagnon Tom (van de schapen) kwam helpen.

 

 

 

 

 

MAANDAG 27 APRIL 2015

SCHAPEN

Aanknopend bij een vroeger experiment o.l.v. Steven Druyts van het PITO en van het Staltheater werden door Jos en maat Tom twee schapen en twee geiten op het fortdomein geplaatst, waarbij zorg werd gedragen dat deze niet binnen de gebouwen konden komen. Soortgelijke initiatieven met graasdieren werden ook al in andere forten genomen, bvb. in Fort Haasdonk. We kijken uit naar de resultaten.

 

 

 

 

 

ZONDAG 26 APRIL 2015

Opendeurdag Fort Oelegem 2015

Niet al te geschikt weer voor onze 31ste Opendeurdag, de bezoekers kregen deze keer ‘verlichte’ lokalen te bezichtigen en in de ‘fotokamer’ de netjes afgewerkte en plexi-afgedekte fortmaquette van Glenn. Een blikvanger die evengoed op de volgende open momenten te bewonderen zal zijn.

Gewaardeerde assistentie van Jorne, Glenn en Jos, Marc kwam ook langs.

 

 

 

 

 

 

 

4,5 en 6 APRIL 2015

Verhuis Werkgroep

Tijdens het paasweekend verhuiste Glenn en Jorne alle meubels en spullen van kasteel Hallehof naar Kasteel Vrieselhof.

Zondag hielp Jos en de conservator nog mee met het verhuizen van het Natuur2000 archief.

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 27 MAART 2015 en Zondag 28 MAART

Schilderwerken Vrieselhof

Glenn en Jorne maakte onze nieuwe lokalen leeg en schilderden de muren van het "WGFO lokaal"

Verder kuisten ze het lokaal en bekeken waar alle meubels komen te staan.

 

 

 

ZATERDAG 27 MAART 2015

RENOVATIE EERSTE FORTBRUG (deel 2)

Deel 2 van de werken aan de brug,vorige week hadden we een aantal balken te kort maar deze zijn in de week aangevuld door Jos en behandeld door Glenn.

 

 

 

 

 

DINSDAG 24 MAART 2015

VERGADERING NALAH

 

Jorne en Glenn vergaderde in het Vrieselhof samen met de andere verenigingen en de provincie over de laatste dingen voor de verhuis en de nieuwe huishoudelijke regels van het kasteel.

We kregen een grote kelder toegewezen waar we ons zwaar materiaal en documentatie in kunnen onderbrengen.

Op het 2de verdiep kregen we een groot lokaal voor te kunnen vergaderen en administratief werk kunnen verrichten en een kleiner lokaal voor verdere documentatie.

 

 

 

 

 

ZATERDAG 21 MAART 2015

BEZOEK UIT DE USA

 

Oude Natuur2000-vriend dr.med. Gagan Kamal (we leerden hem kennen tijdens een alg.vergadering van de IYF in New Delhi, anno 1981, bij het begin van zijn carrière verbleef hij in Engeland en deed hij bvb mee met een vogeltrekweekend op Cap Gris Nez) is tegenwoordig verbonden aan de unief van Iowa in Iowa City, VSA. Hij was voor een vakcongres te Brussel en maakte van die gelegenheid gebruik om nog eens op bezoek te komen in Fort Oelegem en er voornoemde brugwerken te bekijken …

 

 

 

 

 

ZATERDAG 21 MAART 2015

RENOVATIE EERSTE FORTBRUG

 

De balken die ons in de jaren 1980 werden geleverd bij een eerste renovatie van de eerste fortbrug waren van een bedroevende kwaliteit, we zakten er op een bepaald punt zelfs doorheen. Daarom besloten Glenn, Jorne en Jos om tot een nieuwe renovatie over te gaan, met betere balken. Het resultaat van hun werk zal allicht nog vele decenniën kunnen gezien en gebruikt worden

 

 

 

 

ZATERDAG MAART 2015

VERGADERING WGFO

 

Bespreking programma 2015, taakverdeling, noodplan. De fortmaquette van Glenn is zo goed als klaar, hoeft alleen nog plexiglas-omhulsel : mooi werk.

 

 

 

 

 

 

DONDERDAG 5 MAART 2015

FRANSE ARCHITECTUURSTUDENTEN

 

Bezoek van Charlotte Laurentin, Camille Rupin en Anais Herr, studentes aan de Ecole Nationale d’Architecture de Versailles (ENSA-V) over een diplomaproject m.b.t. de buitenste Antwerpse fortengordel.

 

 

 

ZONDAG 22 FEBRUARI 2015

VLEERMUIZENTELLING 2

 

Joop kwam opnieuw uit Purmerend aanrijden, wie ook nog eens opdook was Jef Vrelust… Zoals we gewoon zijn bleken de aantallen iets lager dan in januari; laataankomers zoals de franjestaarten zijn ook de eerste om te vertrekken, met 100 minder dan 8 weken terug. De cijfers : Watervleermuis 415, Baardvleermuis 46, Baard/Brandt’s vleermuis 90, Franjestaart 374, Ingekorven vleermuis 114 (twee meer…), Gewone grootoorvleermuis 8, Gewone dwergvleermuis 18. Totaal : 1108.

 

 

 

VRIJDAG 9 JANUARI 2015

FORT OELEGEM OP ATV

 

In reactie op het vleermuizennieuws nam de Antwerpse televisie een interview af van adjunct-conservator Jorne.

 

 

 

ZONDAG 4 JANUARI 2015

TEMPERATUURSENSORS

 

In het kader van een doctoraatsthesis die zich ook op 5 andere forten focust, plaatste Ralf Gyselings 50 temperatuursensors in diverse fortruimten.

 

 

 

ZONDAG 4 JANUARI 2015

VLEERMUIZENTELLING 1

 

Een bijzondere gast kwam vandaag helemaal uit Purmerend (NL) meetellen : Joop Van den Hoorn, in 1971 secretaris van de Vleermuizenwerkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Op uitnodiging van de WJA, de voorloper van Natuur 2000, hield hij toen in de Antwerpse Boerentoren een enthousiaste lezing over de vleermuizen die bij ons onze vleerinteresse deed ontwaken en die ons later aanzette om de huur van Fort Oelegem te wagen (omwille van het toen al bestaande vleermuizenpotentieel). De telling leverde een nieuw record op : 1321 overwinterende vleermuizen, waaronder 479 watervleermuizen, 76 baardvleermuizen, 92 baard/Brandt’s vleermuizen, 474 franjestaarten, 112 ingekorven vleermuizen, 6 gewone grootoorvleermuizen en 16 gewone dwergvleermuizen. Fort Oelegem blijft het belangrijkste vleermuizenoverwinteringsreservaat in Vlaanderen…

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.FortOelegem.be • ©2017